Данные о промышленности, технике

Державний стандарт України або ДСТУДержавний стандарт України або ДСТУ — це затверджені на державному рівні норми та правила щодо всього спектру товарів та послуг, процесів їх виготовлення на виробництві та передачі кінцевому споживачу у споживання чи користування. Кожний документ ДСТУ розробляється спеціальним профільним комітетом (їх ще називають "Технічним комітетом") та затверджується відповідним уповноваженим державним органом. Іншими словами державні стандарти України охоплюють майже всі аспекти нашого життя і працюють ці документи ще з 1993 року.

ДСТУ містять рекомендовані та обов'язкові вимоги.

Рекомендовані вимоги щодо ДСТУ підлягають обов'язковому виконанню за наступних умов:

- це передбачено чинними актами законодавства;

- ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та поставку продукції;

- виготівником (постачальником) продукції зроблено заяву про відповідність продукції цим стандартам.

Обов'язковими вимогами до державних стандартів є наступні:

- вимоги які забезпечують безпеку продукції для життя, здоров'я і майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону навколишнього природного середовища, і вимоги до методів випробувань цих показників;

- вимоги щодо техніки безпеки та гігієни праці з посиланням на відповідні санітарні норми і правила;

- метрологічні норми та правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань;

- положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення, виготовлення, експлуатації (застосування) продукції;

- поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації,

- способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом об'єктів поводження з відходами, вимоги щодо безпечного для довкілля та здоров'я людини поводження з відходами, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини.

Обов'язкові вимоги до державних стандартів підлягають безумовному виконанню органами державної виконавчої влади, всіма підприємствами, їх об'єднаннями, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, на діяльність яких поширюється дія стандартів.

Державні стандарти України затверджуються відповідним органом центральної виконавчої влади з питань технічного регулювання. Всі державні стандарти в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури.

Всі ДСТУ підлягають державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади з питань технічного регулювання і публікуються українською мовою з автентичним текстом російською мовою.